• עברית
  • אנגלית

דיני ערב פסח שחל להיות בשבת

ארכיון שיעורים הלכה

הרב מנחם שימל
דיני ערב פסח שחל להיות בשבת
הרב מנחם שימל
דיני פורים משולש
הרב מנחם שימל
משיב הרוח/ותן טל ומטר
הרב מנחם שימל
הלכות ד’ מינים
הרב מנחם שימל
הלכות תקיעת שופר ודיני ראש השנה
הרב מנחם שימל
דינים ומנהגים של ראש השנה
הרב דניאל רייבין
ההבדל בין תשובה רגילה ותשובה שלמה
הרב דניאל רייבין
האם בכלל יש מצוה לעשות תשובה לפי הרמב”ם
הרב מנחם שימל
הלכות בין המצרים 4
הרב מנחם שימל
הלכות בין המצרים 3
הרב מנחם שימל
הלכות בין המצרים 2
הרב מנחם שימל
הלכות בין המצרים 1
אולי יעניין אותך גם
הרב משה כהן
שמואל פרק א: איש אחד מן הרמתיים
הרב דניאל רייבין
היחוד של ‘השם אחד’.
הרב דניאל רייבין
ברכות ב. – קריאת שמע ביום ובלילה
הרב דניאל רייבין
הקדמה לענין של ק”ש
ר' חיים שימל +
Yartzheit of Sara Bas Yehuda
הרב דניאל רייבין
מאמר בענייני חג הפסח
הרב מנחם שימל
דיני ערב פסח שחל להיות בשבת
הרב משה כהן
שיעור אחרון לספר שופטים: קול ברמה נשמע