• עברית
  • אנגלית

דף כ”ב ע”ב – ביאור המחלוקת ראשונים בדין גירי

ארכיון שיעורים דף כ”ב ע”ב – ביאור המחלוקת ראשונים בדין גירי

דף כ”ב ע”ב – ביאור המחלוקת ראשונים בדין גירי
  • הרב דניאל רייבין
  • 18:00
  • כ"ט טבת תשפ"א
נגן וידאו

שיעור עיון על לא יחפור – בבא בתרא, שנמסר בבית המדרש יד בנימין, קטמון

שיעורים מאותו נושא
ערבי פסחים קיד ע"א - הבאת הקערה בליל הסדר

מתוך סדרת שיעורי עיון על פרק ערבי פסחים שנמסר בבית המדרש יד בנימין

דף כ"ו ע"א - סוגיא דרקתא

שיעור עיון על בבא בתרא פרק לא יחפור שנמסר מאת ראש הכולל בבית המדרש יד בנימין, קטמון

דף כ"ד ע"ב בדין מרחיקין את האילן מן העיר

שיעורי עיון על בבא בתרא שנמסר בבית המדרש יד בנימין, קטמון

אולי יעניין אותך גם
הרב דניאל רייבין
הענין ללמוד את כל התורה כולה
הרב דניאל רייבין
ערבי פסחים קיד ע”א – הבאת הקערה בליל הסדר
הרב משה כהן
שופטים פרקים כ-כא: שבט בנימין
הרב דניאל רייבין
הדביקות בתורה ע”י השכלה
הרב דניאל רייבין
פרשת משפטים
הרב דניאל רייבין
דף כ”ו ע”א – סוגיא דרקתא